افتتاح قصر دارالامان |
تازه ها, روایت سیاسی

از تغییر بزرگ در تیم ثبات و همگرایی تا تاکید بر نظام جمهوری؛ ۴ نکته از تازه های انتخابات ریاست جمهوری افغانستان

توسط - از تغییر بزرگ در تیم ثبات و همگرایی تا تاکید بر نظام جمهوری؛ ۴ نکته از تازه های انتخابات ریاست جمهوری افغانستان

6 میزان روز انتخابات

تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 36 روز باقی مانده است و اکنون نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در روز 28 کارزارهای انتخاباتی خود قرار دارند.

کمیسیون مستقل انتخابات تاکید دارد انتخابات برگزار خواهد شد اما بنیاد انتخابات شفاف افغانستان (تیفا) بر این باور است که کمیسیون مستقل انتخابات آمادگی های چندانی را برای برگزاری انتخابات ریاست...