افتتاح بند |
تازه ها, روایت اقتصادی

بند کمال خان؛ آغاز به‌کار بخش سوم، مدیریت آب و منازعه آبی کابل–تهران

توسط - بند کمال خان؛ آغاز به‌کار بخش سوم، مدیریت آب و منازعه آبی کابل–تهران

ساخت قسمت سوم بند کمال خان، در ولایت غربی نیمروز افغانستان هفته‌ی گذشته توسط محمد اشرف غنی، رییس جمهوری این کشور آغاز شد. وزارت انرژی و آب افغانستان اعلام داشته که بودجه‌ی ساخت این بند حدود 78 میلیون دالر بوده و از بودجه‌ی توسعه‌ای دولت افغانستان تمویل می شود. قرار است بند کمال خان تا چهار سال دیگر ساخته شود. مقام‌ها در وزارت انرژی و...