اعظمی |
تازه ها, زندگی

رهبران جوان در حال ظهور؛ دیده شکیب اعظمی، نمونه ی تغییر در بدخشان و ادامه داستان متفاوت افغانستان

توسط - رهبران جوان در حال ظهور؛ دیده شکیب اعظمی، نمونه ی تغییر در بدخشان و ادامه داستان متفاوت افغانستان

پس از حدود 24 سال زندگی و تلاش برای تحصیل و سفر آموزشی به اروپا و آسیا، هنوز دیده شکیب اعظمی دلهره سنگینی برای آغاز برنامه اجتماعی داشت که شایق راه اندازی و پیشبرد آن بود. او ترس و بیم از آغاز و ادامه آن برنامه را داشت. ظاهرا چالش اصلی به جامعه پذیری خانم اعظمی در طول دو دهه زندگی...