اعطای مدال |
تازه ها, روایت اقتصادی

حاشیه‌های مراسم گشایش راه‌آهن ترکمنستان- افغانستان

توسط - حاشیه‌های مراسم گشایش راه‌آهن ترکمنستان- افغانستان

شاید مراسم یک روزه آغاز به کار راه لاجورد در افغانستان بیشتر از متن حاشیه داشت. این حاشیه شامل موارد مختلف شد که در جریان مراسم های رسمی در نقطه مرزی افغانستان و ترکمنستان اتفاق اتفاد. اعطای مدال رییس جمهوری افغانستان، در جریان مراسم افتتاح خط آهن امام نظر- آقینه مدال وزیر محمد اکبر خان را به قربان‌قلی بردی محمدوف، رییس جمهوری ترکمنستان اعطا کرد. رییس...