تازه ها, روایت سیاسی

نجیب‌الله احمدزی، رییس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان شد

توسط - نجیب‌الله احمدزی، رییس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان شد

رییس، معاونین و منشی کمیسیون مستقل انتخابات انتخاب شدند. اعضای تازه کمیسیون مستقل انتخابات، نجیب احمدزی را به عنوان رییس و وسیمه بادغیسی را به عنوان معاون تخنیکی این کمیسیون انتخاب کردند. در انتخابات داخلی امروز اعضای کمیسیون انتخابات، عبدالقادر قریشی به عنوان معاون اداری و گلا جان صیاد به حیث منشی و سخن‌گوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان انتخاب شدند. روز گذشته اعضای تازه انتخاب...

تازه ها, روایت سیاسی

ترکیب جدید؛ پیشینه فعالیت‌های اعضای کمیسیون‌های انتخابات افغانستان

توسط - ترکیب جدید؛ پیشینه فعالیت‌های اعضای کمیسیون‌های انتخابات افغانستان

ریاست جمهوری افغانستان روز گذشته 7 عضو کمیسیون مستقل انتخابات و 5 عضو کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی را معرفی کرد. این اعضای جدید اکثرا ناشناخته بوده و از سابقه کاری آن ها اطلاعاتی اندکی عمومی بوده است. اعضای کمیسیون مستقل انتخابات ملیحه حسن، نجیب الله احمدزی، وسیمه بادغیسی، داکتر رفیع الله بیدار، عبدالقادر قریشی، گلا جان بدیع صیاد و معاذالله دولتی ، 7 عضو کمیسیون...