اعتراض‌های مدنی |
تازه ها, زندگی

در دل دیوارهای افغانستان؛ از قلب‌های سرخ تا اعتراض‌های مدنی

توسط - در دل دیوارهای افغانستان؛ از قلب‌های سرخ تا اعتراض‌های مدنی

دیوارنگاری اخیرا در افغانستان به صورت حرفه ای رواج یافته است. پیش از این دیوارنگاری بیشتر در قالب شعارها و تبلیغات غیرمنظم رواج داشت. به این جهت، این موضوع توجه زیادی را به خود جلب کرده است.

از آن جایی که دیوار نگاری هنر خیابانی است و در بسیاری از شهرها معمول می باشد، توجه به آن اهمیت زیادی دارد....