اعتراضات شمال |
تازه ها, روایت سیاسی

قطعی شدن بازگشت دوستم به افغانستان؛ آیا اعتراض‌های شمال سر جای خود باقی می‌ماند؟

توسط - قطعی شدن بازگشت دوستم به افغانستان؛ آیا اعتراض‌های شمال سر جای خود باقی می‌ماند؟

جنرال دوستم، معاون اول ریاست جمهوری فردا یک‌شنبه(31 سرطان) به کابل بازمی‌گردد و به کارخود به عنوان معاون اول ریاست جمهوری ادامه می‌دهد. نزدیکان آقای دوستم از آمادگی‌ها برای رسیدن او به کابل سخن می‌گویند و به گفته آن‌ها، با رسیدن آقای دوستم، نظام‌الدین قیصاری نیز آزاد می‌شود، اما اعتراض‌ها سرجایش باقی می‌ماند.

ارگ ریاست جمهوری امروز شنبه (30 سرطان)...