اضرار کفش پاشنه بلند |
تازه ها, زندگی, هشت مارچ 2017

سلامتی سرخط زندگی؛ پاشنه بلند همه چیز نیست

توسط - سلامتی سرخط زندگی؛ پاشنه بلند همه چیز نیست

برای زیبایی و تلاش برای زیبا جلو‌ه‌دادن برخی از دختر خانم‌ها چه‌ها که نمی‌کنند. پوشیدن کفش‌های پاشنه بلند یکی از این وسایل است، برای زیبایی از منظر بسیاری از دختران و خانم‌ها. خبرنامه در گفت‌وگو شماری از دخترانی که کفش‌های پاشنه بلند می‌پوشند، دلیل آن را پرسیده است و موارد آتی را دریافته است. اعتماد به نفس بسیاری از دختران در پاسخ به خبرنامه گفته‌اند که...