اصلاحات در شهرداری کابل |
تازه ها, زندگی

از دل‌مشغولی‌های روزانه تا برنامه‌های بلندپروازانه؛ گفت‌وگو با عبدالله حبیب‌زی شهردار کابل

توسط - از دل‌مشغولی‌های روزانه تا برنامه‌های بلندپروازانه؛ گفت‌وگو با عبدالله حبیب‌زی شهردار کابل

عبدالله حبیب‌زی سرپرست شهرداری کابل است. آقای حبیب‌زی در طول یک و سال نیم مدیریت شهرداری کابل به عنوان یک جوان در این نهاد مهم کار کرده است. در این گفت‌وگو آقای حبیب‌زی از طرح‌ها و برنامه و در عین حال چالش‌ها و فرصت‌های کاری خود در شهرداری کابل گفته است.

خبرنامه: عبدالله حبیب‌زی کیست؟ تحصیلات و تجربه کاری...