استفاده پروتین |
تازه ها, زندگی

مواد انرژی‌زا؛ ۶ عارضه‌ی جانبی پروتین برای ورزش‌کاران

توسط - مواد انرژی‌زا؛ ۶ عارضه‌ی جانبی پروتین برای ورزش‌کاران

بسیاری از ورزش‌کاران به ویژه بدن سازان از پروتین برای تغییر در بدن خود استفاده می‌کنند. پروتین منبع مهم نیازهای بدن است که در ترمیم سلول های بدن، ترمیم و بازسازی عضلات و استخوان ها و کنترل بسیاری از فرآیندهای مهم بدن مربوط به سوخت و ساز نقش کلیدی دارد. در عین حال منبع بسیار مهمی برای تامین انرژی بدن می‌باشد. از این رو...