استفاده از مدفوع برای سوخت |
تازه ها, زندگی

در رقابت با زغال؛ یک شرکت کینیایی مواد سوخت تازه‌ای از مدفوع انسان ساخته است

توسط - در رقابت با زغال؛ یک شرکت کینیایی مواد سوخت تازه‌ای از مدفوع انسان ساخته است

یک شرکت کینیایی در یک اقدام تازه، از مدفوع انسان مواد سوخت تازه‌ای ساخته است که می توان از آن در پختن غذا و گرمایش خانه ها استفاده کرد.

شاید در ذهن هر خواننده‌ای این سوال خلق شود که چطور می شود از مدفوع انسان برای آشپزی استفاده کرد؟

شرکت کینیایی پیش از همه به این پرسش...