استراتیژی ملی جوانان |
تازه ها, زندگی

استراتژی ملی جوانان، آغاز امید آینده

توسط - استراتژی ملی جوانان، آغاز امید آینده

پیش‌نویس استراتژی ملی جوانان افغانستان نهایی شده است. دفتر معاونت دوم ریاست جمهوری در اعلامیهای گفته است که شنبه این هفته، کمیسیون نظارت بر تطبیق و هماهنگی پالیسی ملی جوانان به ریاست سرور دانش معاون دوم رییس جمهور این پیش‌نویس را نهایی ساخته و تایید نموده است. پیش‌نویس استراتژی ملی جوانان افغانستان توسط وزارت اطلاعات و فرهنگ آماده شده و مدت کار...