استراتژی حقوق اقتصادی |
تازه ها, زندگی

گام بلند؛ تدوین استراتژی حقوق اقتصادی و مصونیت شغلی زنان افغانستان

توسط - گام بلند؛ تدوین استراتژی حقوق اقتصادی و مصونیت شغلی زنان افغانستان

کمیته جندر کابینه حکومت افغانستان دیروز دوشنبه "استراتژی حقوق اقتصادی و مصوونیت های شغلی زنان" را تایید کرد. با این وجود مقام‌ها در حکومت افغانستان تاکید کرده اند که کار روی این طرح جریان دارد و به‌زودی نهایی می‌شود. سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان دیروز در جلسه‌ی جندر کابینه‌ی حکومت این کشور گفت که تهیه استراتیژی حقوق اقتصادی و مصوونیت‌های شغلی زنان...