استخبارات آلمان |
تازه ها, روایت نظامی - امنیتی

حاشیه‌های تازه انفجار ۱۰جوزای کابل

توسط - حاشیه‌های تازه انفجار ۱۰جوزای کابل

رسانه‌های آلمان اعلام کرده که دستگاه استخباراتی این کشور 5 ماه قبل از انفجار مرگبار چهارراهی زنبق اطلاع داشتند.

بر اساس گزارش های رسانه‌های آلمان، ماه‌ها پیش از این حمله ویرانگر بر سفارت آلمان در کابل، دستگاه استخباراتی این کشور شواهد اولیه‌ی در مورد این حمله داشتند. "آر بی بی – انفور رادیو" از قول نهادهای استخباراتی گزارش داده که...