استانبول |
تازه ها, روایت سیاسی

کودتای نافرجام در دهلیز اروپا؛ آیا ترکیه اردوغان سرنوشت ناکامی خواهد داشت؟

توسط - کودتای نافرجام در دهلیز اروپا؛ آیا ترکیه اردوغان سرنوشت ناکامی خواهد داشت؟

حوالی ساعت یک بامداد جمعه شب است. شماری از زره پوشان ارتش، دو گذرگاه مهم را در منطقۀ باسفورس، در قلب استانبول اشغال کرده اند. لحظه به لحظه، حضور نظامی پوشان در جاده های مختلف در شهرهای استانبول و انقره مرکز ترکیه، افزایش می باید. مردم، این نظامی پوشان را با ترس، نگرانی و دلهره می نگرند. سکوت عمیق استانبول و...