استاد مهوش |
تازه ها, زندگی

۴۰ سال سفر با وحید قاسمی؛ رامشگر گیتار و استاد موسیقی

توسط - ۴۰ سال سفر با وحید قاسمی؛ رامشگر گیتار و استاد موسیقی

وزارت اطلاعات و فرهنگ و رادیو تلویزیون ملی افغانستان به تازگی عنوان "استاد" را به وحید قاسمی، آوازخوان، نوازنده، آهنگ‌ساز و پژوهشگر موسیقی افغان داده است. این عنوان به تاریخ 10 سرطان سال جاری خورشیدی، به صورت رسمی برای آقای قاسمی اعلام شد.

وحید قاسمی بیش از چهل سال در عرصه موسیقی فعالیت کرده و