استاد دانشگاه |
تازه ها, زندگی

بازار محدود و جوانان جویای کار؛ ابتکار وزارت تحصیلات عالی برای تخصصی‌سازی بازار کار افغانستان

توسط - بازار محدود و جوانان جویای کار؛ ابتکار وزارت تحصیلات عالی برای تخصصی‌سازی بازار کار افغانستان

مقام‌های وزارت تحصیلات عالی می‌گویند عامل بی‌کاری جوانان تحصیل‌کرده، بازار اشباع شده کار افغانستان است. یکی از دلایل بیکاری این افراد تحصیل کرده رشته‌های تحصیلی نامبرده می‌شود که در آن رشته‌ها در افغانستان، حوزه‌های کاری وجود ندارد. براساس آمار وزارت کار افغانستان، یک ممیز شش میلیون نفر در این کشور بیکار بوده که شماری زیادی از این رقم به گفته وزارت...

بلاگ

بارشِ که دیگر نمی‌بارد

توسط - بارشِ که دیگر نمی‌بارد

زیست در درد مغرور و رفیق و کله شخ و انقلابی بود؛ اما در سال‌های اخیر تنها رفاقتش باقی مانده بود، برای من استاد بود و ادبیات غرب درس می‌داد؛ اما رفاقتش مقدم بر استادی بود. رفیق صدا می‌زد و در رفاقتش به شدت وابسته و پای‌بند. همین یک‌ماه پیش در یکی از برنامه‌ها دیدم‌اش، با خوش‌حالی گفت:« دیگر از آن روزهای بد خبری...