ازدواج در زمان کرونا |
تازه ها, زندگی

ازدواج در زمانه کرونایی؛ تصاویری از زوج های گوشه و کنار جهان

توسط - ازدواج در زمانه کرونایی؛ تصاویری از زوج های گوشه و کنار جهان

به لطف کرونا ویروس، جلسات، خریدها و رویدادهای اجتماعی همگی آنلاین شده‌اند. در این میان، مراسم‌های ازدواج نیز بی‌تاثیر نبوده‌اند.

در نیویورک اجازه ازدواج مجازی صادر شده‌است.

بسیاری از مراسم‌ها در انگلستان به تعویق افتاده‌اند.

و در هند جمع کثیر میهمانان، جای خود را به مخاطبین حاضر در گوشی‌های موبایل داده‌اند که مراسم را به صورت زنده تماشا...