ازبکستانی |
تازه ها, روایت نظامی - امنیتی

۲۰ گروه تروریستی؛ از طراحی حمله بیمارستان ۴۰۰ بستر در پاکستان تا برکناری ۱۴۰۰ تن در وزارت دفاع افغانستان

توسط - ۲۰ گروه تروریستی؛ از طراحی حمله بیمارستان ۴۰۰ بستر در پاکستان تا برکناری ۱۴۰۰ تن در وزارت دفاع افغانستان

مقامات وزارت دفاع افغانستان در کنفرانس خبری در کابل می گویند که جنگ در افغانستان ریشه در بیرون از مرزهای این کشور دارد و هم اکنون 20 گروه تروریستی با حمایت نهادهای استخباراتی کشورهای منطقه در داخل خاک افغانستان با حکومت این کشور می جنگند. این مقامات هم چنین حمله به شفاخانه 400 بستر وزیر اکبرخان را حمله ای طراحی شده در پاکستان می...