ارسطو |
تازه ها, زندگی

چپ دستان در دنیای راست دستان؛ ۸ نکته از روز جهانی چپ دستان که خواندنش را نباید از دست داد

توسط - چپ دستان در دنیای راست دستان؛ ۸ نکته از روز جهانی چپ دستان که خواندنش را نباید از دست داد

چپ‌دست بودن استعداد است

چپ دست بودن شاید برای برخی افراد امتیاز، برای بعضی عیب و برای بعضی دیگر آرزو باشد. صرف نظر از تمام این‌ها چپ دست بودن استعدادی است که تعداد زیادی از مردم دارای آن نیستند و تنها 10 درصد از مردم جهان را این افراد تشکیل می‌دهند.

چرا چپ دست؟

چپ دستی به معنی...