اذیت دختران |
تازه ها, زندگی

حاشیه‌های دانشگاه در افغانستان؛ از اغفال استاد تا گزینش همسر

توسط - حاشیه‌های دانشگاه در افغانستان؛ از اغفال استاد تا گزینش همسر

دانشجویی، دوره جالب زندگی است. برای جوان‌های که به دانشگاه راه می‌یابند و کلی هم اعتماد به نفس دارند، حال‌وهوای خاص دارد. اما زیادهم این اعتمادبه‌نفس در برخی از دانشگاه های افغانستان ادامه نمی‌یابد. با این همه، جدا از متن دانشگاه که در آن سیستم درسی قدیمی و معیارهای تدریسی به‌روز نشده، موجود است. حاشیه‌های خواندنی نیز در این مکان‌های آموزش‌عالی وجود دارد؛ حاشیه‌های...