ادبیات افغانستان |
تازه ها, زندگی

وسیمه بادغیسی؛ دولت‌زنِ جوان در مسیر دشوار دموکراسی‌سازی در افغانستان

توسط - وسیمه بادغیسی؛ دولت‌زنِ جوان در مسیر دشوار دموکراسی‌سازی در افغانستان

وسیمه بادغیسی کمیشنر و معاون عملیاتی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان است. او آموزش‌های عالی خود را در مقطع فوق لیسانس در دانشگاه واشنگتن امریکا تکمیل کرده و پژوهش‌ها و مقاله‌های علمی جدی را در مجلات بین‌المللی و دانشگاهی منتشر کرده است.

حوزه فارسی‌زبانان، وسیمه بادغیسی را بیشتر از شخصیت ادبی او می‌شناسند؛ کسی که تا کنون بیشتر از 20 داستان...