اداره هوانوردی |
تازه ها, روایت اقتصادی

توسعه هوانوردی افغانستان؛ از دیجیتالیزه‌‌سازی پیش‌بینی آب و هوا تا ساخت فرودگاه‌های بیشتر

توسط - توسعه هوانوردی افغانستان؛ از دیجیتالیزه‌‌سازی پیش‌بینی آب و هوا تا ساخت فرودگاه‌های بیشتر

مقام‌های اداره‌مستقل هوانوردی ملکی افغانستان اعلام کرده اند که مرکز دیجیتالی پیش بینی آب وهوای افغانستان در سال آینده خورشیدی فعال خواهد شد. قاسم وفایی‌زاده، معین این اداره که در یک کنفرانس مطبوعاتی در مورد دست‌آورد ها و پیشرفت‌های بخش هوانوردی افغانستان در طول یک‌سال گذشته صحبت می کرد، گفت که این مرکز جدید، ظرفیت پیش بینی آب و هوا و سیلاب را دارا...