اداره هوانوردی افغانستان |
تازه ها, روایت اقتصادی

اداره‌مستقل هوانوردی ملکی؛ تلاش‌ها برای کاهش قیمت بلیط پروازها به دوبی و درخواست همکاری از شهروندان

توسط - اداره‌مستقل هوانوردی ملکی؛ تلاش‌ها برای کاهش قیمت بلیط پروازها به دوبی و درخواست همکاری از شهروندان

اداره‌ی مستقل هوانوردی افغانستان با نشر اعلامیه‌یی گفته است که از افزایش قیمت بلیط‌های هواپیماها برای سفر در مسیر کابل-دوبی جلوگیری خواهد شد.

در این اعلامیه آمده که به دلیل افزایش تقاضاها برای سفر به امارات متحده‌ی عربی، پیش فروش شدن بیشتر بلیط‌ها، مصروف بودن طیاره‌های شرکت هوایی آریانا در پروسه‌ی حج و پرواز شرکت هوایی کام‌‌ایر به امارات متحده‌ی...