اداره انرژی اتمی افغانستان |
تازه ها, روایت سیاسی

۵۰ میلیون افغانی بودجه و ۱۳۵ کارمند؛ کمیسیون انرژی اتمی افغانستان چه می‌کند؟

توسط - ۵۰ میلیون افغانی بودجه و ۱۳۵ کارمند؛ کمیسیون انرژی اتمی افغانستان چه می‌کند؟

به دنبال جنگ ویرانگر جهانی دوم و پس از آن‌که آمریکا دو بمب اتمی را بر شهرهای هیروشیما و ناکازاکی در جاپان ریخت، زندگی 220 هزار شهروند غیرنظامی جاپان نیز به پایان رسید. تاثیر بمب‌های اتمی که در این جنگ استعمال شد، جهان را در شوک فرو برد و جلوگیری از گسترش فن‌آوری هسته‌ای در بخش نظامی در سطح جامعه جهانی...