اخراجی دانشگاه |
تازه ها, روایت اقتصادی

بیل گیتس ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ دالر خواهد داشت

توسط - بیل گیتس ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ دالر خواهد داشت

بیل گیتس را که می‌شناسید! ویلیام هنری «بیل» گیتس سوم. او 61 سال عمر دارد، بنیان‌گذار بنیاد بیل و ملیندا گیتس است و تا سال 2014 رییس هیات مدیره بزرگ‌ترین شرکت تولیدکننده نرم‌افزار دنیا، موسوم به مایکروسافت بود. او پول‌دارترین مرد جهان است و 85 میلیارد و 200میلیون دالر سرمایه نقد دارد. آقای گیتس با وجودی که 914.8 میلیارد دالر دیگر...