اختلاص |
تازه ها, روایت سیاسی

وظیفه وزیر مخابرات افغانستان به حالت تعلیق در آمد

توسط - وظیفه وزیر مخابرات افغانستان به حالت تعلیق در آمد

ارگ ریاست جمهوری افغانستان از تعلیق شدن وظیفه عبدالرزاق وحیدی، وزیر مخابرات و تکنالوژی افغانستان خبر می دهد. شاه‌حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به خبرنامه گفت که "بررسی هیاتی که در وزارت مخابرات افغانستان انجام شده است، اکنون به‌خاطر تامین فضای شفافیت و بی طرفی در کار هیات تحقیق در این وزارت، تا تکمیل شدن تحقیقات وظیفه آقای وحیدی به حالت تعلیق...