احیای دوباره حزب وطن |
تازه ها, روایت سیاسی

تلاش برای توسعه حزب وطن؛ مانور سیاسی یا انسجام مجدد نخبگان چپ‌گرای افغان؟

توسط - تلاش برای توسعه حزب وطن؛ مانور سیاسی یا انسجام مجدد نخبگان چپ‌گرای افغان؟

اوایل این هفته، شماری از اعضای حزب وطن، حزبی که داکتر نجیب الله آخرین رییس جمهور کمونیست افغانستان دبیرکل آن بود، در یک گردهم‌آیی اعلان کردند که پس از 25 سال بار دیگر فعالیت‌های شان خود را در این کشور از سر گرفته و گسترش می‌دهند.

عبدالجبار قهرمان، عضو مجلس نمایندگان افغانستان و رییس کمیته کار برای آغاز...