اتفاقات سال 2016 در افغانستان |
تازه ها, روایت سیاسی

۲۰۱۶میلادی؛ افغانستان و روابط بین الملل

توسط - ۲۰۱۶میلادی؛ افغانستان و روابط بین الملل

سال 2016 میلادی برای افغانستان در عرصه بین الملل، در کنار برگزاری و حضور فعال افغانستان در نشست‌های مهم منطقه ای و بین المللی، در عرصه روابط با کشورها نیز دارای فراز و نشیب‌هایی بود. افغانستان با شرکت در نشست‌های مهم جهانی، توانست بار دیگر حمایت جامعه جهانی را برای سال‌های آینده به دست آورد. با این حال، روابط افغانستان و پاکستان، با تنش‌ها...