تازه ها, روایت اقتصادی

افتتاح اتاق تجارت و صنایع زنان افغان و سهم ۲۹ درصدی زنان در بازار کار افغانستان

توسط - افتتاح اتاق تجارت و صنایع زنان افغان و سهم ۲۹ درصدی زنان در بازار کار افغانستان

هم‌زمان با افتتاح اتاق تجارت و صنایع زنان افغان، رییس جمهور غنی گفته که آغاز به کار این اتاق، فصل جدیدی از حضور زنان در عرصه تجارت و صنایع افغانستان می‌باشد.

https://twitter.com/GMICafghanistan/status/914732647372517376

آقای غنی که امروز در مراسم افتتاح اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان در مرکز رسانه‌های حکومت صحبت می‌کرد، گفت که شورای عالی اقتصادی مصمم است تا زنان را...