ابر ماه |
تازه ها, زندگی

ابرماه در افغانستان و جهان؛ تصاویری که باید ببینید

توسط - ابرماه در افغانستان و جهان؛ تصاویری که باید ببینید

رویترز گزارش داده بود که برای نخستین بار در نزدیک به 7دهه‌ی گذشته، بزرگ‌ترین و براق‌ترین ماه قرن ظهور خواهد کرد. البته بستگی به جایی که شما زندگی می‌کردید، هم داشت. این ابر ماه فقط در نیم کره‌ای غربی به صورت کامل و قرص ظاهر می‌شد. [caption id="attachment_8679" align="aligncenter" width="535"]