ابراهیم عارفی |
تازه ها, روایت سیاسی

روایت دست اول از پشت پرده اختلافات در باره انتقال آرشیف افغان فیلم به ارگ؛ گفتگویی با ابراهیم عارفی

توسط - روایت دست اول از پشت پرده اختلافات در باره انتقال آرشیف افغان فیلم به ارگ؛ گفتگویی با ابراهیم عارفی

«ابراهیم عارفی» از جوزای سال 1391 خورشیدی تا 10حمل سال جاری خورشیدی سمت ریاست «افغان‌فیلم» را به‌عهده داشت. عارفی در ماه حمل سال جاری خورشیدی به‌دلیل آن‌چه که او سنگ‌اندازی حکومت در کار «افغان‌فیلم» می‌داند، از وظیفه‌اش کنار رفت.

اخیرا رییس‌ جمهوری افغانستان در فرمانی، دستور انتقال آرشیف افغان‌فیلم را به ارگ ریاست جمهوری داده است؛ عملی که با واکنش...