ابتکار جدید |
تازه ها, زندگی

اولین چای‌خانه بانوان در بامیان؛ اقامت‌گاه ویژه و گامی برای بهبود وضعیت اقتصادی زنان

توسط - اولین چای‌خانه بانوان در بامیان؛ اقامت‌گاه ویژه و گامی برای بهبود وضعیت اقتصادی زنان

ولایت بامیان در مرکز افغانستان از مناطق امن این کشور است که با داشتن مناطق زیبا و تاریخی در چند سال گذشته میزبان هزاران گردش‌گر داخلی و خارجی بوده است.

با رشد صنعت گردش‌گری در این ولایت، بازار کسب و کار نیز رونق پیداکرده است. در این میان تعدادی از بانوان بامیانی هم در فضای امن و آرام این ولایت،...