ابتذال |
تازه ها, زندگی

ابتذال فرهنگی؛ ۳۰ اصطلاح بازاری در ادبیات گفتاری بسیاری از جوانان

توسط - ابتذال فرهنگی؛ ۳۰ اصطلاح بازاری در ادبیات گفتاری بسیاری از جوانان

شاید شما هم بعضی اوقات با حرف‌های شوخی آمیز روبرو شده باشید و برخی اوقات ممکن آن را به شوخی گرفته و فراموش کنید و اما گاهی اوقات نسبت به برخی این حرف‌ها عبارات واکنش نشان داده باشید. گاهی حتا در جریان روز در مسیر راه، در محل کار و یا در محل درس با حرف‌های رو به رو می‌شوید که عصبانی تان...