آینده افغانستان |
تازه ها, روایت نظامی - امنیتی

طالبان گفته اند، امنیت پروژه‌های بزرگ در افغانستان را می گیرند

توسط - طالبان گفته اند، امنیت پروژه‌های بزرگ در افغانستان را می گیرند

طالبان گفته اند که از طرح‌های ملی که منافع مردم افغانستان در آن نهفته باشد و سبب پیش‌رفت افغانستان گردد حمایت می کنند. این گروه حتا فرا تر از این رفته و افزوده است که متعهد به محافظت از پروژه های بزرگ مانند تاپی و کاسا 1000 اند. گروه طالبان در یک خبرنامه امروز سه شنبه گفته اند، در کنار حمایت از...

تازه ها, روایت سیاسی

کنفرانس بروکسل؛ ۱۵ میلیارد دالر کمک جامعه جهانی برای افغانستان

توسط - کنفرانس بروکسل؛ ۱۵ میلیارد دالر کمک جامعه جهانی برای افغانستان

حکومت افغانستان در دومین روز کنفرانس بروکسل نیز برنامه‌های خود را برای 4 سال آینده در مورد مبارزه با فساد اداری، آوردن اصلاحات در امور حکومت داری، حضور زنان، آموزش و پرورش و آوردن صلح ارایه کرد. افغانستان در این نشست چند سند مهم به شمول استراتژی ملی خودکفایی، توسعه ملی زیربناها، توانمند سازی زنان افغانستان، توسعه شهری و میثاق شهروندی و سند پاسخ...