آهن داغمه |
تازه ها, روایت اقتصادی

اشرف غنی: افغانستان به صادر کننده فولاد تبدیل گردد

توسط - اشرف غنی: افغانستان به صادر کننده فولاد تبدیل گردد

محمد اشرف غنی، رییس جمهوری افغانستان در گشایش یک کارخانه‌ی خصوصی ذوب آهن در کابل گفت که حکومت این کشور اراده‌ی جدی برای حمایت از سکتور خصوصی و توسعه‌ی صنعت دارد.

آقای غنی با تاکید روی توسعه صنعت در افغانستان گفت که به صنعت باید اولویت داده شود و پس از این وزارت «تجارت و صنایع » به وزارت «صنایع...