آموزش های کوتاه مدت |
تازه ها, زندگی

زینب کریمی؛ مادر ماندگار معارف پرور بامیانی در مسیرتجارت موفق

توسط - زینب کریمی؛ مادر ماندگار معارف پرور بامیانی در مسیرتجارت موفق

از مسیرهای ناامن بامیان تا کابل عبور کرده اند تا به پایتخت برسند. مسیرهایی که به دلیل حضور طالبان، گروه‌های سارق و کشته شدن برخی مسافران همواره خبر ساز است و رفتن از این جاده‌ها بدون ترس و خطر نیست.

اما زنان و مردان تجارت پیشه‌ی بامیانی با وجود همه این خطرها، به پایتخت آمده‌اند تا برای معرفی صنایع دستی...