آمادگی برای المپیک |
تازه ها, زندگی

از بامیان تا سویس؛ ۱۰ نکته در مورد جهانی‌شدن اسکی افغانستان

توسط - از بامیان تا سویس؛ ۱۰ نکته در مورد جهانی‌شدن اسکی افغانستان

"برای کسب مدال طلا نیامدیم. هدف ما نیز پیروزی نیست. ما این‌جا حضور داریم تا تصویر مثبت کشورمان را برای جهان نشان دهیم. زیرا وقتی از افغانستان نام برده می‌شود، جنگ، خشونت و کشتنِ یک‌دیگر نیز در ادامه‌ی این نام می‌آید. بله! من چشم‌پوشی نمی‌کنم، این‌ها برخی از واقعیت است اما نه آن‌چه شما از رسانه‌ها می‌شنوید. ما این‌جاییم تا تغییر مثبت از...