آلبرت انشتین |
تازه ها, زندگی

پس از نزدیک به یک قرن؛ یادداشت کوتاه آلبرت انشتین به قیمت بیش از ۱ میلیون دالر فروخته شد

توسط - پس از نزدیک به یک قرن؛ یادداشت کوتاه آلبرت انشتین به قیمت بیش از ۱ میلیون دالر فروخته شد

آلبرت انشتین، در سال 1922 میلادی پس از آن که اطلاع یافت، برنده‌ی جایزه‌ی نوبل فزیک سال 1921 شده است، در هوتل "امپریال توکیو" یادداشت کوتاهی به همین مناسبت نوشت که حالا ارزش آن بیش از یک میلیون دالر است.

بیش از یک میلیون دالر

روز سه شنبه هفته‌ی جاری یادداشت کوتاه "خوشبختی" انشتین در یک حراجی...