آشپزخانه بانو |
تازه ها, زندگی

رکشای سولری، فروشندگان و رانندگان زن و غذای ارزان؛ ویژگی های جذاب آشپزخانه سیار بانو

توسط - رکشای سولری، فروشندگان و رانندگان زن و غذای ارزان؛ ویژگی های جذاب آشپزخانه سیار بانو

برای اولین بار رکشای سولری آشپزخانه بانو را در یکی از چهارراهی‌های شهر کابل دیدم. خانمی که با دقت فراوان در حال ریختن برنج برای دو مشتری خود بود.

آشپزخانه سیار بانو و رکشاهای سولری آن کار جدیدی است که از سوی موسسه ابتکار راه اندازی شده است. رکشاهای سولری که در 6 ساعت آفتاب می‌تواند 95 کیلومتر راه را...