آسیای مرکزی |
بلاگ

راه لاجورد؛ افق دیگر افغانستان در تجارت و ترانزیت

توسط - راه لاجورد؛ افق دیگر افغانستان در تجارت و ترانزیت

درهفتمین نشست ریکا که در کشور ترکمنستان جریان دارد، موافقت‌نامه نهایی بهره‌برداری از راه لاجورد نیز میان کشورهای عضو این دهلیز از جمله افغانستان به امضا خواهد رسید.

ایجاد این مسیر ترانزیتی تجارتی از ابتکارات افغانستان و بعد از مذاکرات متعدد، سرانجام در این اجلاس نهایی می‌شود.

افغانستان به عنوان کشوری که به آب‌های آزاد بین‌المللی راه ندارد، تقویت...