آزادی مطبوعات |
تازه ها, زندگی

روز جهانی رسانه‌ها؛ از کاهش رسانه‌گران زن تا دلخوشی‌های خبرنگاران افغان

توسط - روز جهانی رسانه‌ها؛ از کاهش رسانه‌گران زن تا دلخوشی‌های خبرنگاران افغان

امروز، سوم ماه می روز جهانی مطبوعات است. از این روز در حالی در افغانستان بزرگ‌داشت به عمل می‌آید که مطبوعات و روزنامه‌نگاران با چالش‌های فراوانی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. از رسانه‌ها در افغانستان همواره به عنوان مشعل دموکراسی نوپای این کشور، پدیده‌ی جدید اما بالنده و پیش‌گام یاد شده است. اما نتایج نظرسنجی‌ها از وضعیت‌نابسامان کار برای روزنامه‌نگاران در افغانستان حکایت دارد. از افزایش...

تازه ها, زندگی

هدیه وزارت فرهنگ در روز آزادی بیان؛ تکمیل طرزالعمل مصونیت خبرنگاران

توسط - هدیه وزارت فرهنگ در روز آزادی بیان؛ تکمیل طرزالعمل مصونیت خبرنگاران

در افغانستان خبرنگاران مصونیت جانی و شغلی ندارند با این و جود وزارت اطلاعات و فرهنگ طرزالعملی را آماده کرده است که به گفته آنان مصونیت جانی و شغلی خبرنگاران را تامین می کند. باری جهانی،وزیراطلاعات و فرهنگ امروز در محفل تجلیل از روز آزادی بیان گفت که وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان به همکاری شورای امنیت و نهادهای امنیتی این کشور، پیش‌نویس این...