آزادی از چنگ ربایندگان |
تازه ها, زندگی

کودکی که با فشار افکار عمومی آزاد شد؛ آیا این فشار ربایندگان او را اعدام می‌کند؟

توسط - کودکی که با فشار افکار عمومی آزاد شد؛ آیا این فشار ربایندگان او را اعدام می‌کند؟

کودک چهارساله‌ی فراهی که حدود یک ماه قبل اختطاف شده بود، دیروز توسط نیروهای امنیت ملی آزاد شد. در ویدیویی که از جانب اخطاف گران او، چندی قبل به وابستگان اش فرستاده شده بود و سپس به شبکه‌های اجتماعی درز کرد، نشان می‌دهد که او در درون چاه نگه‌داری می‌شده و با دست‌وپای بسته تحت شکنجه بوده‌است. نوید در برابر دوربین به پدر و مادرش می گفت...