آرین بانک |
تازه ها, روایت اقتصادی

تنها بانک ایرانی در افغانستان؛ ۵ نکته خواندنی در مورد لغو جواز بانک آرین

توسط - تنها بانک ایرانی در افغانستان؛ ۵ نکته خواندنی در مورد لغو جواز بانک آرین

لغو جواز فعالیت بانک آرین

در شورای عالی "د افغانستان بانک" جواز فعالیت بانک آرین، یگانه بانک ایرانی در کشور لغو شده است.

ایمل آشوری، سخنگوی بانک مرکزی افغانستان در مورد لغو جواز فعالیت این بانک گفته است که "هیات رسیدگی بانک مرکزی کشور اجازه فعالیت این بانک را به دلیل عدم رعایت کامل و دقیق قوانین اساسی بانک‌ها...