آرایش دامادها |
تازه ها, هشت مارچ 2017

شغل پررونق؛ حاشیه‌های خواندنی آرایشگری زنانه در پایتخت افغانستان

توسط - شغل پررونق؛ حاشیه‌های خواندنی آرایشگری زنانه در پایتخت افغانستان

آرایش به ویژه برای زنان امری است که طرفداران و مخالفان جدی خود دارد. اما در افغانستان آرایش زنان متفاوت است و به لحاظ ظاهری و اقتصادی غلیظ و هزینه بر می باشد. فارغ از این که آرایش زنان به لحاظ فرهنگی و اجتماعی چه تاثیراتی دارد، اثر های اقتصادی جنبه ای است که می توان در هشت مارچ به آن پرداخت. شاید برای...