آرامگاه خمینی |
تازه ها

تهران؛ مهاجمان بر مجلس و آرامگاه آیت الله خمینی حمله کردند

توسط - تهران؛ مهاجمان بر مجلس و آرامگاه آیت الله خمینی حمله کردند

رسانه های ایران از تیراندازی در داخل ساختمان مجلس این کشور و آرامگاه آیت الله خمینی خبرداده که در نتیجه بیش از 10 تن کشته و زخمی شده اند.

بر اساس گزارش ها، مهاجمان با نیروهای حفاظت مجلس درگیر شده و به سمت آنان تیر اندازی کردند. در این تیراندازی 2 تن کشته و 8  زخمی شده اند.

تلویزیون...