آدولف هیتلر |
تازه ها, زندگی

فروش دفترچه تلفن هیتلر با قیمتی نزدیک به ۴۵ هزار دالر

توسط - فروش دفترچه تلفن هیتلر با قیمتی نزدیک به ۴۵ هزار دالر

روزنامه انگلیسی دیلی میل گزارش داده که هنری آلدریچ بریتانیایی دفترچه‌ی تلفنی که احتمال می‌رود مربوط به آدولف هیتلر باشد را با قیمت 33000 هزار پوند که در حدود 44500 دالر می‌شود، خریده است.

این روزنامه گزارش داده که در این دفترچه، بیش از 200 شماره‌ی تلفن دست نوشته از جمله شماره‌های افراد سرشناسی چون گینریخ گیملیرا، یوسف گیبیلس،...