آثار خطی |
تازه ها, زندگی

تاکید رییس اجرایی؛ اسناد مهم دولتی باید در آرشیف ملی ثبت شود

توسط - تاکید رییس اجرایی؛ اسناد مهم دولتی باید در آرشیف ملی ثبت شود

عبدالله عبدالله، رییس اجرایی افغانستان امروز در هنگام دیدار از آرشیف ملی افغانستان گفته که اداره‌های حکومتی اسناد مهم دولتی را باید به آرشیف ملی تحویل داده و یا ثبت کنند. او همچنان گفته که افغانستان دارای اسناد مهمی است که بیانگر تاریخ این کشور می باشد.

فنی ترین آرشیف در منطقه

به گفته‌ی رییس اجرایی، آرشیف...