آتش کشیدن مکاتب |
تازه ها, روایت نظامی - امنیتی

نابودی زیربناها؛ شورشیان در مقابل افکارعمومی

توسط - نابودی زیربناها؛ شورشیان در مقابل افکارعمومی

دستگاه پیام رسانی حکومت افغانستان، این بار شهروندان افغان را با جنبه دیگری از جنگ این کشور آشنا ساخته است. روز گذشته، یکی از سخنگویان رییس جمهور افغانستان برای اولین بار گزارش خسارات دو ماهه حملات طالبان بر مکان های عمومی را منتشر کرد. حکومت افغانستان می گوید که طالبان با تخریب زیرساخت ها و زیربناهای افغانستان در دو ماه گذشته، بیش از دو...