آب گرم |
تازه ها, زندگی

راز جوانی؛ ۲۰ نکته در باب جلوگیری از پیری زودرس در افغانستان

توسط - راز جوانی؛ ۲۰ نکته در باب جلوگیری از پیری زودرس در افغانستان

داشتن پوست شاداب و جلوگیری از پیری زودرس یکی از مسائل مورد توجه همگان است. اما ظاهرا این موضوع آن گونه که نیاز است مورد توجه قرار نگرفته و راه حل های آن نیز مورد بحث نبوده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که افغان ها دچار پیری زودرس می باشند و دلیل پیری را به عوامل متعددی ربط می‌دهند. چنان که تازه‌ترین گزارش...